+34 93 460 19 52 - +34 93 388 06 93 tafalla@tafallalimpiezas.com

Serveis de neteja i desembusos de canonades de tot tipus

Quin servei necessites?

Urgències

Som ràpids i eficaços en reparacions i desembusos d’urgència.

Neteges de canonades i desguassos

Perquè tot flueixi

Inspecció de canonades

Analitzem les teves instal·lacions i fem un informe del seu estat.

Manteniment d'instal·lacions

Val més evitar que curar

Reparació de canonades, arquetes i baixants

Si necessites reparar una canonada o instal·lar-la

Filtracions i humitats

Localització de fuites i reparació

Localització i neteja d'arquetes

Per a localitzar obstruccions a les canonades

Neteja de pous de filtració

Buidatge i solucions

Modificació de la xarxa de desguassos

Per aconseguir una bona sortida d’aigües

Buidatge d'espais inundats

Amb bombes d’extracció o camions

Fosses sèptiques

Eliminació i neteja de fosses sèptiques

Clavegueram públic

Manteniment, neteja i reparació

¿Tens una urgència?

Treballem 24h els 365 dies de l’any