+34 93 460 19 52 - +34 93 388 06 93 tafalla@tafallalimpiezas.com

Neteja de pous de filtració

Els pous de filtració són molt semblants a les fosses sèptica amb la diferència que no tenen paret divisòria ni una canonada de sortida (hi ha casos en què sí, però no és l’habitual). Solen tenir-ho les finques antigues o aquelles que no tenen accés a la xarxa de clavegueram pel desnivell, perquè no arriba la xarxa de sanejament fins a la finca, etc. És un pou gairebé sempre circular, bastant profund i amb les parets de totxos amb separacions entre ells a fi que el líquid resudual es filtri a la terra, en el fons no sol haver-hi sòl sinó la mateixa terra que servirà de filtre. En aquests casos procedirem a buidar-ho i netejar les parets amb abundant aigua a pressió perquè així segueixi sent útil i continuï fent la seva funció d’acumulador/filtro.

Limpieza de pozos de filtración en Barcelona