+34 93 460 19 52 - +34 93 388 06 93 tafalla@tafallalimpiezas.com

Neteges / Desembussos de canonades

Desatasco de tuberías y bajantes en Barcelona

Desembús de baixants de WC

És el mateix cas que un baixant normal, la diferència aquesta en què si no tenim accés al tub baixant haurem de treure el vàter i introduir la mànega pel desguàs, col·locant després el vàter, la majoria de les vegades ho col·locarem subjectant-ho amb ciment, ja que els cargols que ho subjecten es trenquen a causa de l’òxid que acumulen.

Desatasco de cocinas en Barcelona

Desembussos de baixants

Com a regla general, un baixant que està emboçat cal mirar per on introduir la mànega d’aigua a pressió, hi ha persones que creuen que es desembussen els baixants absorbint o tirant aire a pressió, però no és així, es desembussa amb aigua a pressió col·locant un filtre o tovera en l’extrem de la mànega que fa sortir l’aigua a molta pressió cap a enrere impulsant així la mànega cap a davant arribant fins al tap que produeix l’embús. S’intenta desembussar, sempre que sigui possible, per la part seca o neta del tub, és a dir, per davant del tap o embús per evitar que surti aigua fins que es desembussa. Hi ha casos que el baixant no està a la vista, està encastat, o no es té accés, llavors cal buscar-ho o bé obrir per poder tenir accés al tub baixant.

Desatasco de baños en Barcelona

Embussos en cuines, safaretjos i rentadores

És habitual que els tubs petits de les cuines, aigüeres, safaretjos, rentavaixelles,etc. es taponin de residus de menjar i sabons/detergents industrials, que també es desembussen exercint aigua a pressió sobre l’embús.