+34 93 460 19 52 - +34 93 388 06 93 tafalla@tafallalimpiezas.com

Manteniment de clavegueram públic

Neteja i manteniment de clavegueram

Una xarxa de clavegueram ha d’estar sempre neta i lliure d’elements i residus que puguin convertir-se en la causa d’una obstrucció és essencial per evitar inundacions o sortida d’aigües residuals. Oferim un servei integral de manteniment de clavegueram per a ajuntaments que inclou la inspecció de les canonades, la seva neteja, detecció d’incidències –trencaments, obturacions, fuites, enfonsaments, etc.– i la seva reparació. Després d’inspeccionar l’estat de les instal·lacions amb la càmera i un cop localitzades les obstruccions i possibles danys estructurals de la xarxa de clavegueram, serà l’encarregat de mantenir, buidar, desembussar i netejar els embornals, i transportar les aigües residuals recollides a una depuradora. Per a això comptem amb l’equip tècnic més avançat: càmeres d’inspecció clavegueram, equip d’extracció i camions.

Oferim un servei complet de revisió i manteniment periòdic de les xarxes de clavegueram per a ajuntaments.

Limpieza de alcantarillado público Barcelona