+34 93 460 19 52 - +34 93 388 06 93 tafalla@tafallalimpiezas.com

L'equip tècnic

Equip tècnic desembusos de canonades
Servicio de desatascos y limpieza de tuberías en Barcelona
Cámara con sondas para detección de arquetas
Cámara con sondas para detección de arquetas

Disposem de l’equip tècnic més avançat per solucionar qualsevol incidència relacionada amb les instal·lacions de desguàs: canonades, arquetes, pous, fosses sèptiques, sifons…

Tenim una flota de tres camions grans d’alta pressió i absorció, un camió d’alta pressió, equip per a obres, càmeres amb sonda i localització d’arquetes de diferents grandàries per adaptar-nos a qualsevol canonada i equip de vida.