+34 93 460 19 52 - +34 93 388 06 93 tafalla@tafallalimpiezas.com

Buidatge d’espais inundats

Per al buidatge d’inundacions en pàrquings, soterranis, baixos, buit d’ascensor es procedirà amb el camió al buidatge de l’aigua o a la col·locació d’una bomba extractora perquè vagi treballant i li surti més econòmic el servei al client.

Vaciado de ascensor inundado en Barcelona
Vaciado de ascensor inundado en Barcelona
Vaciado de ascensor inundado en Barcelona